Acte de identitate

Din când în când ne schimbăm vârsta, numele, domiciliul sau pur şi simplu avem parte de momente neplăcute: fie ne pierdem portofelul plin cu acte, fie cineva ne-a prins pe picior greşit şi ne-a lăsat fără ele. În alte cazuri, autoritatea locală decide să modifice numele străzii pe care avem domiciliul.

În plus, din anul 2007, cartea de identitate ţine loc şi de paşaport în Uniunea Europeană iar datorită faptului că fiecare dintre noi suntem unici în această ţară – aspect ce poate fi dovedit, în principal, cu acest document personal – ajungem de câteva ori în viaţă în ipostaza de a fi nevoiţi să solicităm un act de identitate sau să îl înlocuim pe cel vechi, pierdut sau distrus.

Este important să cunoaştem dacă actul de identitate se apropie de limita de expirare că îl putem schimba doar în ultimele 6 luni de valabilitate dar nu trebuie să depăşim ultimele 15 zile ale termenului de valabilitate. Altfel, suntem pasibili de o amendă cuprinsă în acest moment între 40 si 80lei.

Termen de solutionare pentru eliberarea actului de identitate

 • Conform prevederilor art. 15. alin. (5) din O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările si completările ulterioare, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Turda. În situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Turda;
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Turda este de 5 zile lucrătoare;
 • În situaţiile în care este necesară efectuarea de verificări de către organele de Poliţie, termenul de soluţionare este cel prevăzut de art. 15. alin. (5) din O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 • În cazul în care un cetătean se află într-o situatie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 10 zile lucrătoare (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc.), acesta se va adresa lucrătorului de la ghiseu si va prezenta documente în sustinere sau se va adresa conducerii institutiei (sefului de serviciu), care va analiza si va dispune, după caz, măsuri pentru solutionarea în timp util a cererii acestuia (extras din Îndrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti).

Legislaţie aplicabilă pe linie de Evidenta Persoanei si Stare Civila

 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 • Hotărârea 1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat