Eliberarea actului de identitate la distrugerea sau deteriorarea celui anterior

Actul de identitate este un document oficial ce conţine datele proprii de stare civilă, respectiv imaginea ta.
Modul agitat de viaţă, graba şi câteodată neglijenţa cu care ne păstrăm actele oficiale pot să conducă la deteriorarea sau chiar distrugerea cărţii de identitate.
Este important să ai actul de identitate, să fie în bună regulă, curat, înfoliat în învelişul original, neîndoit etc.
Dacă actul tău de identitate a suferit orice uzură datorat modului în care a fost păstrat astfel încât poate fi încadrat ca fiind deteriorat ori distrus, trebuie să ştii că, esti pasibil de o amendă, în prezent, între 40 şi 80 lei.
Te invităm să cunoşti ce trebuie să faci când actul tău de identitate este D E T E R I O R A T sau D I S T R U S.

Acte necesare:
Pentru emiterea unui nou act de identitate, deteriorat ori distrus:
1. actul de identitate – aşa cum este (deteriorat/ distrus) şi cartea de alegător
2. certificatul de naştere (original şi fotocopie)
3. DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli
4. certificat de căsătorie (original şi fotocopie)
5. sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ (original şi fotocopie)
6. certificat de deces al soţului/soţiei, (original şi fotocopie)
7. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original şi fotocopie)
4. actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti(original si fotocopie).
5. chiar dacă eşti major, în cazul în care domiciliul din cartea de identitate va fi cel al părinţilor, va fi nevoie să fi însoţit de unul dintre ei.
6. dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
7. există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României
5. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj.