Eliberare act identitate la schimbare domiciliu

Din când în când ne schimbăm domiciliul.
Este important să ştii că nu trebuie să depăşesti 15 zile pentru a cere un nou act de identitate. Altfel, esti pasibil de o amendă, cuprinsă în acest moment între 40 şi 80 lei.

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci la S C H I M B A R E D E D O M I C I L I U

Acte necesare:
Pentru un nou act de identitate pe motiv de schimbare a domiciliului, ai nevoie de:
1. actul de identitate, aflat în posesie, plus vechea carte de alegător
2. certificatul de naştere (original şi fotocopie)
3. DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli

  • certificat de căsătorie (original şi fotocopie)
  • sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ (original şi fotocopie)
  • certificat de deces al soţului/soţiei, (original şi fotocopie)
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original şi fotocopie)

4. actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti(original şi fotocopie).

  • chiar dacă eşti major, în cazul în care domiciliul din cartea de identitate va fi cel al părinţilor, va fi nevoie să fi însoţit de unul dintre ei.
  • dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
  • există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României

5. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj.