Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumiri strazii sau a renumerotari imobilului

Din când în când autoritatea locală decide să modifice numele străzii ori renumerotează imobilele unde ai domiciliul. În asemenea cazuri putem să ajungem câteodată, în viaţă, în ipostaza de a fi nevoiţi să ne facem un nou act de identitate.
Este important să ştii că atunci când intervine schimbarea denumirii străzii, ori schimbarea renumerotării imobilelor nu trebuie să depăşesti 15 zile de la momentul producerii acestor modificări până să soliciţi un nou act de identitate.
Altfel, esti pasibil de o amenda cuprinsă, în acest moment, între 40 şi 80 lei.

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci la:
• SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII,
• SCHIMBAREA RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

Acte necesare:
Pentru schimbarea denumirii străzii ori schimbarea renumerotării imobilelor în actul de identitate ai nevoie de:
1. actul de identitate, aflat in posesie, plus cartea de alegător
2. certificatul de naştere (original şi fotocopie)
3. DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli
4. certificat de căsătorie (original şi fotocopie)
5. sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ (original şi fotocopie)
6. certificat de deces al soţului/soţiei, (original şi fotocopie)
7. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original şi fotocopie)
4. actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti(original şi fotocopie).
5. chiar dacă eşti major, în cazul în care domiciliul din cartea de identitate va fi cel al părinţilor, va fi nevoie să fi însoţit de unul dintre ei.
6. dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
7. există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României
5. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj.