Eliberarea actului de identitate la dobandirea/ redobandirea cetateniei romane

Acte necesare:
Pentru obţinerea unui act de identitate pe motiv de dobândire/redobândire cetăţenie română ai nevoie de:
1. certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei
2. certificatul de naştere (original şi fotocopie)

DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli:
3. certificat de căsătorie (original şi fotocopie)
4. sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ (original şi fotocopie)
5. certificat de deces al soţului/soţiei, (original şi fotocopie)
6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original şi fotocopie)

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă romane, iar pentru hotărârile judecătoresti privind statutul civil al titularului, pronunţate in străinătate si investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.
Solicitantii a căror naştere sau căsătorie nu a fost inregistrată in registrele de stare civilă romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

7. actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti (vezi care sunt acestea)(copie si original).
8. dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
9. există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României
8. un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie.
9. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj.