Eliberarea actului de identitate la pierdere sau furtul actului de identitate detinut

Din când în când avem parte de momente neplăcute: fie ne pierdem portofelul plin cu acte, fie cineva ne-a prins pe picior greşit şi ne-a lăsat fără ele.
Astfel, putem să ajungem câteodată, în viaţă, în ipostaza de a fi nevoiţi să ne facem un nou act de identitate înlocuind pe cel pierdut sau furat.
Este important să ştii că nu trebuie să depăşesti termenul de 15 zile de la momentul pierderii ori furtului actului de identitate, până să soliciţi autorităţilor un nou act. Altfel, esti pasibil de o amendă între 40 şi 80 lei în acest moment.
Te invităm să cunoşti ce trebuie să faci la Pierderea sau Furtul actului de identitate

Acte necesare:
Pentru emiterea unui nou act de identitate, pierdut ori furat:
1. un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
2. dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
3. certificatul de naştere (original şi fotocopie)
4. DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli
5. certificat de căsătorie (original şi fotocopie)
6. sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ (original şi fotocopie)
7. certificat de deces al soţului/soţiei, (original şi fotocopie)
8. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original şi fotocopie)
5. actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti(original si fotocopie).
6. chiar dacă eşti major, în cazul în care domiciliul din cartea de identitate va fi cel al părinţilor, va fi nevoie să fi însoţit de unul dintre ei.
7. dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
8. există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României
6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj.