Eliberarea actului de identitate provizoriu

Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate, iar pentru viitor şi cartea electronică de identitate.
Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului roman şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci să obţii cartea de identitate provizorie:

Acte necesare:

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:
• 3 fotografii 3/4cm, cu banda albă de 7 mm la baza (popular – poze tip buletin);
• documentele care pot fi prezentate, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei şi a domiciliului (original şi copie xerox);
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE:
• paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi fotocopii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
• certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
• hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
• dovada adresei de reşedinţa din România;
• două fotografii mărimea 3/4cm, având la baza o bandă albă de 7 mm;
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 lei;