Eliberarea actului de identitate pe motiv de schimbare a fizionomiei

Dacă ţi se spune că nu prea mai semeni cu cel din poza de pe actul de identitate, îl poţi schimba pe motiv de schimbare a fizionomiei.
Este important să ştii că acest motiv poate fi invocat când constaţi o modificare esenţială a trăsăturilor feţei, indiferent de data la care expiră actul de identitate.
În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci la S C H I M B A R E A F I Z I O N O M I E I

Acte necesare:
Pentru un nou act de identitate pe motiv de schimbare a fizionomiei, ai nevoie de:
1. actul de identitate, aflat în posesie, plus vechea carte de alegător
2. certificatul de naştere (original şi fotocopie)
3. alte acte emise recent, cu poză/ dovezi medicale etc
4. DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli
5. certificat de căsătorie (original şi fotocopie)
6. sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ (original şi fotocopie)
7. certificat de deces al soţului/soţiei, (original şi fotocopie)
8. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original şi fotocopie)
5. actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti(original şi fotocopie).
6. chiar dacă eşti major, în cazul în care domiciliul din cartea de identitate va fi cel al părinţilor, va fi nevoie să fi însoţit de unul dintre ei.
7. dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
8. există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României
6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj.