Eliberarea actului de identitate cu ocazia modificari sau schimbari numelui

Situati de modificare sau schimbare nume
• schimbări în filiaţie
• căsătorie
• nulitatea căsătoriei
• divorţ
• schimbare de nume/ prenume/ sex
• adopţie/ desfacerea adopţiei

Este important să ştii că nu trebuie să depăşesti termenul de 15 zile pentru a solicita un nou act de identitate. Altfel, esti pasibil de o amendă. cuprinsă în acest moment între 40 şi 80 lei. .
În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci când eşti parte la MODIFICĂRI / SCHIMBĂRI DE NUME ,

Acte necesare:
Pentru schimbarea actului de identitate cu ocazia modificării ori schimbării numelui:
1. actul de identitate, aflat în posesie, plus vechea carte de alegător
2. certificatul de naştere (original şi fotocopie)
3. documentul care atestă modificarea /schimbarea numelui, constând în act administrativ/ sentinţă civilă, definitivă şi irevocabilă (original şi fotocopie)
4. DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli
5. certificat de căsătorie (original şi fotocopie)
6. sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ (original şi fotocopie)
7. certificat de deces al soţului/soţiei, (original şi fotocopie)
8. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original şi fotocopie)
5. actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti(original şi fotocopie).
6. chiar dacă eşti major, în cazul în care domiciliul din cartea de identitate va fi cel al părinţilor, va fi nevoie să fi însoţit de unul dintre ei.
7. dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
8. există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României
6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achităla Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj.