Eliberarea cărţii de identitate pe bază de procură specială

În conformitate cu prevederile art. 45 ale Hotărârii  nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea b Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale  cetăţenilor români:

(1)În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură special obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

(2)Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec almisiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identicăcu cea care a fost aplicată pe aceasta.

(3)În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru careaceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

(4)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) preluarea imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin scanarea fotografiei ataşate la procura specială.

(5)Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.