Formulare tipizate

Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.
In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

FORMULARE PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11) – Download timp mediu de completare 3 minute
 • Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (anexa 19) – Downloadtimp mediu de completare 3 minute
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (anexa 15) – Downloadtimp mediu de completare 3. minute
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (anexa 18) – Downloadtimp mediu de completare 3. minute
 • Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului (anexa 12) – Download timp mediu de completare 2 minute
 • Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar (anexa 13) – Download timp mediu de completare 2 minute
 • Declaratie solicitant conform art. 28, lit. c) din O.U.G. nr.95/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (anexa 14) – Downloadtimp mediu de completare 2 minute

FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

 • Cerere DUPLICAT certificat naştere / căsătorie – Download
 • Cerere DUPLICAT deces – Download
 • Cerere Dovada Stării civile – Download
 • Declaratie de transcriere a certificatelor de stare civila – Download
 • Transcrierea certificatelor de stare civila – Download
 • Cerere de schimbare a numelui / prenumelui pe cale administrativa (formular) – Download
 • Cerere înregistrare divorţ administrativ – Download
 • Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ – Download
 • Declaraţie renunţare la divorţ administrativ – Download
 • Cerere transcriere certificat de deces – Download

Atenţie! Pentru a vizualiza formularele în format PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader ver. 7 sau mai mare.
Click aici pentru instalare ultima versiune de Adobe Reader.