Inscrierea in actul de identitate a mentiuni de flotant

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă.
În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru obţinerea Vizei de flotant:

Acte necesare:
• Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
• Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi fotocopie

NOTĂ: Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va complete cererea pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele care fac dovada adresei de reşedinţă:

1. Acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.
2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.
3. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (pentru locuitorii de la sate).
Notă:
4. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la S.P.C.L.E.P., declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.