Evidenta populatiei Turda

Anunt Important

Ghid de informare si de preventie a infectarii cu noul coronavirus (COVID-19)

COMUNICAT

SPCLEP Turda–Program de lucru cu publicul

Program cu publicul Evidența Persoanelor și Stare Civilă

În conformitate cu prevederile cap. IX, art. 45 din O.U.G. nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative:

„(1)Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

(2) Termenul de valabilitate prevăzut la alin. (1) se menține și pentru actele de identitate prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgență potrivit Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.”

JOI – 03.12.2020, între orele 8:30 – 15:30
VINERI – 04.12.2020, între orele 8:30 – 13
SÂMBĂTĂ – 05.12.2020, între orele 8– 16
DUMINICǍ – 06.12.2020, între orele 7 – 21

Accesul în cadrul instituției se va face cu respectarea următoarelor măsuri de protecție:
– triaj epidemiologic constând în controlul temperaturii (nu se permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depășește 37,3˚C);
– dezinfectarea obligatorie a mâinilor;
– obligativitatea purtării măştilor de protecţie;
– respectarea distanţei minime de 2 m între oricare două persoane.

În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, accesul în instituție va fi limitat la maxim 3 persoane concomitent, după cum urmează꞉
– 2 persoane la ghișeul Evidența persoanelor
– 1 persoană la ghișeul Stare civilă

În privinţa actelor necesare eliberării actului de identitate vă invităm să accesaţi secţiunea “Acte de identitate” de pe pagina oficială a SPCLEP Turda: http://evp-turda.ro/

Programul de lucru cu publicul este următorul꞉

Luni, Miercuri Eliberari acte: 8:30-10:30
Depunere acte: 11-15
Marti, Joi Depunere acte: 8:30-12:30
Eliberari acte: 13-15
Marti Depunere și eliberari acte 15:30-18:30
Vineri Eliberari acte 8:30-12:30.

Accesul în instituție va fi limitat la maxim 3 persoane, după cum urmează꞉
– 2 persoane la ghișeul Evidența persoanelor
– 1 persoană la ghișeul Stare civilă

În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, vor fi respectate următoarele măsuri de protecţie:
– triaj epidemiologic constând în controlul temperaturii (nu se permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depășește 37,3˚C);
– dezinfectarea obligatorie a mâinilor;
– obligativitatea purtării măştilor de protecţie;
– respectarea distanţei minime de 2 m între oricare două persoane.

Intrucat la nivelul SPCLEP Turda există persoane care nu au solicitat eliberarea cartii de identitate la împlinirea varstei de 14 ani, la schimbarea domiciliului sau la expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, rugam persoanele care se regasesc in aceasta situatie sa se prezinte la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turda str. Republicii nr.24, în vederea punerii in legalitate.
Nerespectarea dispozitiilor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 40 lei si 80 lei.

SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Municipiul Turda si comunele arondate: Mihai Viteazu; Moldovenesti; Iara; Valea Ierii; Baisoara; Sandulesti; Tureni; Ciurila; Aiton; Petrestii de Jos

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Adresa: strada Republicii nr. 24, mun. Turda, jud. Cluj, cod poştal – 410025
(localizare pe hartă)