Carte identitate la 14 ani

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

  1. CEREREA pentru eliberarea cărţii de identitate – se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei, se completează cu majuscule și va fi semnată atât de către minor cât şi de către unul dintre părinţi, sau, după caz, de reprezentantul său legal în fața lucrătorului de la ghișeu
  2. CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original;
  3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR sau CERTIFICATUL DE DIVORŢ ÎNSOŢIT DE ACORDUL PARENTAL privind stabilirea domiciliului copiilor minori / HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ DEFINITIVĂ/ IREVOCABILĂ;

În cazul în care părintele nu poate prezenta certificatul de divorț/hotărârea de divorț, dovada statutului și după caz a numelui de familie se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiune de divorț-original .

  1. ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI sau AL REPREZENTANTULUI LEGAL/PERMIS DE ȘEDERE PERMANENTĂ (părinte cetățean străin) – original (document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu);
  2. CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 RON se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj.

   NOTĂ

Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, având domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic la unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte;

Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, este necesară declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic;

Declaraţia poate fi dată:

  • la ghişeu, în faţa lucrătorului de evidență a persoanelor;
  • în faţa personalului oficiului consular/a misiunii diplomatice a României din statul în care părintele se află;
  • la notarul public român;
  • la autorităţile străine competente, situaţie în care declaraţia va fi tradusă şi legalizată, respectiv apostilată, dacă este cazul;

În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie xerox, însoţită de  traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost investită cu formulă executorie.

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.