Eliberarea actului de identitate

Inainte de eliberarea actelor de identitate este bine sa stiti următoarele:

 1. Eliberarea cărţii de identitate pe bază de procură specială
 2. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE
 3. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
 4. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA SAU FURTUL ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
 5. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CU OCAZIA MODIFICĂRII ORI SCHIMBĂRII NUMELUI
 6. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PE MOTIV DE SCHIMBARE A FIZIONOMIEI
 7. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI iIN ROMANIA
 8. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR
 9. ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI DE FLOTANT
 10. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA DOBÂNDIRE / REDOBÂNDIRE CETĂŢENIE ROMÂNĂ
 11. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE la 14 ani
 12. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI din STRAINATATE  IN ROMANIA

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, DE CĂTRE TITULAR SAU GĂZDUITOR, SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE