Eliberarea cărţii de identitate pe bază de procură specială

    Cetățeanul român cu domiciliul în România, aflat temporar în străinătate poate solicita eliberarea  cărții de identitate la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost dată, respectiv depunerea cererii şi ridicarea actului de identitate, precum şi motivul/motivele pentru care se solicită actul de identitate.

Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.