Formulare tipizate

Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.
In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

FORMULARE PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1) – Download timp mediu de completare 3 minute
 • Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (anexa 3) – Downloadtimp mediu de completare 3 minute
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (anexa 2) – Downloadtimp mediu de completare 3. minute
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (anexa 4) – Downloadtimp mediu de completare 3. minute
 • Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului (anexa 5) – Download timp mediu de completare 2 minute
 • Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar (anexa 6) – Download timp mediu de completare 2 minute
 • Declaratie solicitant conform art. 28, lit. c) din O.U.G. nr.95/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (anexa 7) – Downloadtimp mediu de completare 2 minute

FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

Declaratii inregistrare nastere – Download

Declaratie de casatorie – Download

Cereri eliberare certificate de nastere

 1. Cerere eliberare certificat nastere in nume propriu – Download
 2. Cerere eliberare certificat nastere prin imputernicit – Download
 3. Cerere eliberare certificat nastere pentru minor – Download

Declaratie recunoastere copil inregistrat – Download

Cereri eliberare certificate de casatorie

 1. Cerere eliberare certificat casatorie in nume propriu – Download
 2. Cerere eliberare certificat casatorie  prin imputernicit – Download

Cereri eliberare certificate de deces

 1. Cerere eliberare certificat deces – Download
 2. Cerere eliberare certificat deces  prin imputernicit – Download

Cereri eliberare extrase multiligve

 1. Cerere eliberare extras multilingv de nastere – Download
 2. Cerere eliberare extras multilingv de casatorie – Download
 3. Cerere eliberare extras multilingv de deces – Download

Cereri transcrieri certificate – extrase din strainatate

 1. Cereri transcrieri certificate – extrase de nastere din strainatate – Download
 2. Cereri transcrieri certificate – extrase de casatorie din strainatate – Download
 3. Cereri transcrieri certificate – extrase de deces din strainatate – Download

Schimbare de nume pe care administrativa

 1. Cerere publicare Monitorul Oficial – Download
 2. Cerere schimbare de nume – Download

Cerere dovada act nastere – Download

Divort pe cale administrativa

 1. Cerere divort pe cale administrativa – Download
 2. Declaratie staruinta de divort – Download

Atenţie! Pentru a vizualiza formularele în format PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader ver. 7 sau mai mare.
Click aici pentru instalare ultima versiune de Adobe Reader.