Furnizari de date

Ce sunt datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă

Exemple: numele şi prenumele; adresa de domiciliu sau de reşedinţă; data naşterii; datele din actele de stare civilă; seria şi nr. B.I./C.I.; codul numeric personal;

IMPORTANT

Există şi categorii speciale de date, cum sunt de exemplu: originea rasială sau etnică; convingerile politice, religioase şi filozofice; apartenenţa sindicală; starea de sănătate; viaţa sexuală.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P.
Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:
– datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
– datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
– datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;
– datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, care va fi depusă, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.

Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

  • cererea şi actele necesare se depun, personal, la serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Turda.

Adresa şi date de contact

  • Mun. Turda, str. Republicii nr. 24, jud. Cluj;
  • Nr. de telefon – 0264/315490, 0264/315491

Program de lucru cu publicul

Luni – Joi 8:30 – 15:00
Vineri 8:30 – 15:30.

Temeiul legal al acestor operaţiuni.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenţă a persoanelor este reglementată de O.U.G. nr. 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, precum şi de Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Potrivit actelor normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.

astfel, dacă la sediul S.P.C.L.E.P. Turda este înregistrată o cerere privind comunicarea unor date cu caracter personal, în mod obligatoriu va fi obţinut consimţământul scris al persoanei vizate, prin care aceasta declară în mod expres şi neechivoc că este sau nu de acord cu furnizarea datelor solicitate.
în cazul în care persoana vizată a fost de acord cu furnizarea acestor date se vor comunica persoanei interesate informaţiile solicitate.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.PPersoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:
• datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
• datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
• datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;
• datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

INFORMARE

cu privire la prelucrările de date cu caracter personal