Inregistrarea decesului

Procedura – Cum, unde şi cine poate face înregistrarea decesului
se face declaraţia de deces la ofiţerul de stare civilă din localitatea în care a survenit moartea persoanei,
de către membrii familiei decedatului.
In lipsa acestora:
– de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
– de orice persoană care are cunoştinţă despre deces.

Termenele legale pentru înregistrarea decesului
3 zile * de la data încetării din viaţă, când cauza decesului este naturală
48 de ore * socotit de la momentul morţii, când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru
24 de ore * de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
* termenele se socotesc de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia
* dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii

Acte necesare
Când decesul se datorează unei cauze naturale
certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
(A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe, trebuie corectat de emitent)
certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
cartea de identitate a declarantului.

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere
certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
(A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe, trebuie corectat de emitent)
dovada eliberată de poliţie sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
cartea de identitate a declarantului;

Locul înregistrării
Inregistrarea decesului se face:
* Luni-Vineri la sediul SPCLEP Turda, situat în Turda, str.Republicii, nr.24.
* Sâmbătă la sediul Primăriei Turda.

Program de lucru cu publicul vezi Programul de lucru

Eliberarea certificatului, taxe
Cui se eliberează certificatul de deces membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite

Ce taxe se achită
eliberarea certificatului, cu ocazia înregistrării decesului, este scutită de taxe, pot exista costuri minime legate de executarea unor fotocopii necesare la dosar

Legislaţie aplicabilă
Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;
Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;

Important de ştiut
Când decesul a survenit în străinătate şi înmormântarea se doreşte în Romania
înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea,
Acte necesare:
cererea scrisă a persoanei interesate;
certificatul/ extrasul de deces emis în străinătate;
traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate
Ofiţerul de stare civilă, delegat, reţine:
certificatul medical constatator al decesului;
actul de identitate al persoanei decedate;
dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).

Ofiţerul de stare civilă, delegat, restituie declarantului:
actul de identitate al declarantului;
certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT;
contractul de întreţinere între declarant şi persoana decedată.

Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:
certificatul de deces;
adeverinţa de înhumare.