Taxe

Taxe Evidenţa Persoanelor

  • Contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei
  • Contravaloarea cartii de identitate provizorii (max. 1 an) –1 leu
  • Contravaloarea cartii de identitate provizorii(max. 1an) pentru cetatenii romani cu dom. in strainatate – 1 leu
  • Taxă privind furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor  1 leu / persoană

Taxe Starea Civilă

  • taxa pentru eliberarea dovezilor de stare civilă (anexa 9) – 50 LEI
  • Taxa specială pentru înregistrarea dosarelor de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativă-110 lei
  • Taxa specială pentru transcrierea în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă înregistrate în străinătate-110 lei
  • Taxa specială pentru eliberare dovezi căsătorie pentru străinătate și adeverințe privind componența familiei-55 lei
  • Taxa specială pentru eliberarea dovezilor privind înregistrările de naștere, căsătorie, deces din registrele de stare civilă, la cererea avocaților – 10 lei
  • Taxa specială pentru înscrierea numelui de familie(prenumelui) cu noua ortografie a limbii materne – 22 lei

TAXE în legătură cu oficierea căsătoriilor

Taxă pentru oficierea căsătoriei (sâmbăta si duminica) – 220 LEI

TAXE preluare dosar privind DESFACEREA CĂSĂTORIEI pe cale administrativă

Taxă divorţ – 550 lei

Încasarea taxelor se face la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat in municipiul Turda,  P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj.